Author Topic: Sawsan Najar - Tleebi Chaldean Song :)  (Read 3377 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline xnicksomox

 • Junior Member
 • **
 • Posts: 713
Sawsan Najar - Tleebi Chaldean Song :)
« on: November 09, 2011, 02:29:26 AM »
I love this singer soooo much lol. I just had to upload this song to youtube when I saw that it wasn't on there already. This is the kind of Chaldean/Assyrian song I like to listen to.

Sawsan Najar - Tleebi, ܣܘܣܢ ܢܔܪ, سوسن نلجلر


ܦܪܕܝܣܐ ܗ݇ܘܝܢ ܗ݇ܘܐ ܡܝܘܡܐ ܩܕ݇ܡܝܐ, ܘܦܪܕܣܐ ܒܦܝܫܝܢ ܠܕܪܐ ܐ݇ܚܪܝܐ

ܦܹܪܕܹܣܵܐ ܗ݇ܘܲܢ ܗ݇ܘܵܐ ܡܝܘܿܡܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ, ܘܦܹܪܕܹܣܵܐ ܒܦܲܝܫܝܼܢ ܠܕܵܪܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ

Offline xnicksomox

 • Junior Member
 • **
 • Posts: 713
Re: Sawsan Najar - Tleebi Chaldean Song :)
« Reply #1 on: November 23, 2011, 07:07:37 PM »
No one commented :/
I'd love if u guys can tell me if you like this song and how much you understand.
ܦܪܕܝܣܐ ܗ݇ܘܝܢ ܗ݇ܘܐ ܡܝܘܡܐ ܩܕ݇ܡܝܐ, ܘܦܪܕܣܐ ܒܦܝܫܝܢ ܠܕܪܐ ܐ݇ܚܪܝܐ

ܦܹܪܕܹܣܵܐ ܗ݇ܘܲܢ ܗ݇ܘܵܐ ܡܝܘܿܡܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ, ܘܦܹܪܕܹܣܵܐ ܒܦܲܝܫܝܼܢ ܠܕܵܪܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ

Offline Assyrian_Man

 • Junior Member
 • **
 • Posts: 639
Re: Sawsan Najar - Tleebi Chaldean Song :)
« Reply #2 on: November 23, 2013, 05:40:34 PM »
Thanks for sharing, nice song!

Assyrian Voice Forum

Re: Sawsan Najar - Tleebi Chaldean Song :)
« Reply #2 on: November 23, 2013, 05:40:34 PM »

Offline Cascade

 • Senior Member
 • ****
 • Posts: 4716
 • Gender: Male
 • Many waters cannot quench love.
Re: Sawsan Najar - Tleebi Chaldean Song :)
« Reply #3 on: June 04, 2015, 08:11:04 AM »
Nice melody.

And she sounds like Juliana Jendo.
It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. - Charles Darwin

 

a song i posted on chaldean chat loool

Started by J-ROKBoard Chit Chat

Replies: 7
Views: 1298
Last post January 02, 2006, 01:07:41 PM
by Assyrian G Fo Lyfe
Your Favorite Chaldean Dialect Song?

Started by ASHOORBoard Music & Arts

Replies: 29
Views: 8610
Last post June 04, 2015, 08:13:33 AM
by Cascade
Chaldean Folk Song. Hoy Mani Mani. Batnay village.

Started by xnicksomoxBoard Assyrian

Replies: 0
Views: 836
Last post December 24, 2010, 11:00:54 PM
by xnicksomox
post a song

Started by vanity_fairBoard Classic Threads

Replies: 100
Views: 25811
Last post February 28, 2006, 08:09:24 AM
by vanity_fair
The song thread!! Add a link to ur fav song!

Started by BLUEICEBoard Music & Arts

Replies: 8
Views: 1633
Last post January 18, 2006, 03:01:52 AM
by RadRides
Templates: 4: index (default), Ads (default), Display (default), SimTopics (default).
Sub templates: 12: init, html_above, adsheaders_above, body_above, adsindex_above, simtopics_above, main, simtopics_below, adsindex_below, body_below, adsheaders_below, html_below.
Language files: 10: index+Modifications.english (default), index+Modifications.english-utf8 (default), markItUp.english (default), markItUp.english-utf8 (default), SimTopics.english (default), SimTopics.english-utf8 (default), Ads.english (default), Ads.english-utf8 (default), Aeva.english (default), Aeva.english-utf8 (default).
Style sheets: 0: .
Files included: 29 - 977KB. (show)
Queries used: 25.

[Show Queries]